Trabajos para Enciclopèdia Catalana


PÉREZ DÍAZ, Julio (de 1997 a 2002). Redacció de l’article «Demografia» a l’Anuari d’Enciclopèdia Catalana. (La Web d’ Enciclopèdia Catalana)

PÉREZ DÍAZ, Julio (1997), Entrada «Envelliment de la població dels Països Catalans» del llibre Història, Cultura i Societat dels Països Catalans, Vol XII (577-578) d’Enciclopèdia Catalana, Barcelona.